หน่วยงานที่เข้าอบรม

  • บริษัท โทแพซเทค จำกัด
  • บริษัท เอ็กชคอน จำกัด
  • Lenso Direct Co., Ltd.
  • บริษัท ศักดิ์สยามแพร์ลิสชิ่ง จำกัด
  • Kulthorn Kirby Public Company Limited
  • บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด
  • สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ [ประเทศไทย]
  • Hanwha Chemical [Thailand] Co., Ltd.
  • Beril Jucker Public Co., Ltd.