Linux System Administrator Workshop I

ภาพรวมของการเรียน

สำหรับผู้เริ่มศึกษาและการก้าวเป็นผู็ดูแลระบบด้วย Linux Server คอร์สเป็นจะเป็นการสอนปูพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ Linux และคำสั่งทั้งหมดที่ต้องใช้ รวมถึงการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux เข้าใจในโครงสร้างทั้งหมด พร้อมเตรียมระบบสำหรับทำเป็น Linux Server ในคอร์สต่อไป เมื่อผู้อบรมผ่านหลักสูตรนี้แล้วจะสามารถทำการติดตั้งระบบ Linux Server ได้ในหลักสูตร Linux System Administrator Workshop II ได้เป็นอย่างดี หลักสูตรนี้วิทยากรผู้สอน เป็นผู้มีความชำนาญด้านระบบ Network & Server มากกว่า 15 ปี ผ่านการดูแลระบบทางด้านธุรกิจขนาดใหญ่ พร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้อบรม

พื้นฐานของผู้เรียน

- มีความรู้ใช้งานพื้นฐาน Microsoft Office เบื้องต้น

- มีความรู้ใช้งานพื้นฐาน Computer เบื้องต้น

โปรแกรมที่ใช้

- ระบบปฏิบัติการ Linux (Centos 6.5)

 

อาจารย์ผู้สอน

นายณัฐพัชร์  กาลนนท์สุขธิกุล

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี  สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (รุ่น 2537)

ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ (รุ่น 2545)

 ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ด้านดูแลระบบมากกว่า 15 ปี

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- ผู้ดูแลระบบเครือข่าย

- ผู้เริ่มต้นศึกษาระบบปฏิบัติการ Linux

- ผู้ต้องการมีความรู้พื้นฐานด้านระบบเครือข่ายเบื้องต้น

- องค์กรที่ต้องการใช้ระบบปฏิบัติการ Linux Server

ค่าอบรมและวิธีการชำระเงิน

ค่าอบรม

 9,700 บาท 

หมายเหตุ

  • ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม Notebook มาเอง
  • ราคานี้รวมคู่มือ เบรค และอาหารกลางวัน
  • ราคานี้ไม่รวม VAT 7%
  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ชำระเงินล่วงหน้า 15 วัน ลด 5%
วิธีการชำระเงิน ผ่านธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ  

บัญชี "บริษัท สยามไอทีคูล จำกัด"

 สาขาย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์

 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 เลขที่บัญชี 865-0-17575-8

 

 ธนาคารกสิกรไทย

 บัญชี "บริษัท สยามไอทีคูล จำกัด"

สาขาย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์

 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 เลขที่บัญชี 720-2-01219-8

ระยะเวลาอบรม

ระยะเวลาอบรม 3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

จำนวนผู้อบรม 5 คน (ต้องการดูแลผู้อบรมให้ทั่วถึง)

เนื้อหาหลักสูตร

Day 1

บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาของ Unix

บทที่ 2 รู้จักกับเชลล์ (Shell)

บทที่ 3 โครงสร้างระบบไฟล์และไดเร็คทอรี่

บทที่ 4 โครงสร้าง ฮาร์ดดิสก์และการเรียกชื่อฮาร์ดดีสก์

บทที่ 5 ขั้นตอนการติดตั้ง Linux Operation System  (Centos)

บทที่ 6 กระบวนการบูทของลีนุกซ์

บทที่  7 การใช้คำสั่งพื้นฐาน Unix  

บทที่ 8 การใช้คำสั่ง RPM  และ YUM จัดการแพ็กเก็จ

บทที่ 9 การปรับแต่งไฟล์ระบบ (Network Configuration)

บทที่ 10 การ Boot Up และการ Shut Down ระบบ

บทที่  11 การบริหารจัดการกับ User/Group Accounts 

Day 2

บทที่  12 กำหนด Permission ของไฟล์ และ ไดเร็กทอรี่

บทที่  13 การ mount  ไฟล์ system อื่นๆ

บทที่  14 การเปิด – ปิด ใช้บริการโปรแกรมต่างๆ

บทที่  15 การใช้งาน crontab ตั้งเวลาทำงาน

บทที่  16 คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเซิร์ฟเวอร์

บทที่  17 การเพิ่มพาร์ตชั่นหรือเพิ่มฮารด์ดิสก์

บทที่  18 การทำ Disk Quota

บทที่  19 การใช้งาน linux rescue

บทที่ 20 การสำรองและกู้คืนข้อมูล

Day 3

บทที่  21 การติดตั้งระบบ Web Server

บทที่ 22 การติดตั้งระบบ MySQL Database Server

บทที่ 23 การติดตั้งระบบ Samba Server

บทที่  24 การติดตั้งและบริหารจัดการระบบ OpenLDAP

บทที่  25 บริหารจัดการระบบ OpenLDAP สำหรับ Web server

บทที่  26 บริหารจัดการระบบ OpenLDAP สำหรับ Samba

บทที่  27 การติดตั้งระบบ Monitoring เครือข่ายด้วย MRTG